movie

Volume 1, Issue 3 (July-Sept 2011)

Research Article

Title / Authors
*Daniyan S. Y., Abalaka M. E., Aransiola S. A., Elemba O. M.
*S. S. Pawar, P. A. Thakurdesai.
*Preeti Kush, Deepak Kukkar,  Parveen Kumar, Amit L. Sharma, Akashdeep , I. P. Kaur, Ranjit Singh, Lalit M. Bharadwaj
*Josephine Nnadi, Obioma Azuonwu, Peace Nnadi
*P. Sharma, D. Raghuvanshi, S. Goyal, P. Chaturvedi, N. Manocha, P. K. Dubey

S. Anandan, J. Vasantha, *K. Kousalya, Rishna Mary John, S. Ramalakshmi, P. Saranya,      

C. Uma Maheswara Reddy
*R. H. Kale, U. K. Halde, K. R. Biyani, S. V. Deshmane
*Chandra Bhushan, Rao Madhusudhan, Udayakumar, Latha M S, Mathew Geo, Patnaik Ashis
*R. Gupta, M. Lohani, S. Arora
*V. Rajesh Kannan, M.  Mathan, P.  Rajesh, C. S. Sumathi, V.  Balasubramanian, N. Ramesh, E. King Solomon

 

Short Communication

Title / Authors
Vijay Nigam, *Padmaa M. Paarakh
*Devika V., S. Mohandass, Divya C. V., K. Sivakumar


Review Article

Title / Authors
*Arora Neha, Pandeya S.N.
*Gurfateh Singh, Ankur Rohilla, Seema Rohilla, Ashok Kumar, M. U. Khan
*Vidhya Thomas, D. Giles, Avani Patel, K. S. Adarsh, P. M. Gurubasavarajaswamy

 

Case Study

Title / Authors
Rahul Magazine, *Bharti Chogtu, Veena Nayak, Ashwini Kumar Mohpatra
 

 

 

 


 

Contact Information

Pravinkumar V. Ingle
E-mail: jprcp@rediffmail.com
Publisher
Mrs. Anaja P. Ingle

Archives