movie

Volume 4, Issue 1 (Jan-March 2014)

Research Article

Title / Authors
*Punam Jakhar, Omi Chouhan, Anusuya Gehlot, R. K. Rathore, Raghuveer Choudhary, Rajesh Chaudhary
*Meenu Rani, Shailesh Yadav, Parveen Gupta, Seema Choudhary, Surya Mani Pandey
J. Anitha, *Indira A. Jayraaj
*Harishekar M. B., M. R. Anusuya, A. R. Aroor
Mhaiskar M. N., Shende J. J., *Rajurkar B. M.
*Senthilkumar P K, M. Kandhavelu, D. Reetha
S. Senthilkumar, *A. Ezhilarasu A, K. Gajendiran
*Surya N. Singh, U. K. Patil
*T. Muthu Lakshmi, R. Radha, N. Jayshree

 

Review Article

Title / Authors
*Partha S. Saha .
Auxilia Hemamalini Tilak.
*M. Priya, Jaiganesh Ramamurthy.
*K. Niranjani, Jaiganesh Ramamurthy.
*R. Vijayaraghavan, S. Ashok, Jayanthi Swaminathan, G. Ramesh Kumar.
 

 

 

 

 


 

Contact Information

Pravinkumar V. Ingle
E-mail: jprcp@rediffmail.com
Publisher
Mrs. Anaja P. Ingle

Archives