movie

Volume 2, Issue 2 (April-June 2012)

Research Article

Title / Authors

*Saurabh Kansal, Manish Singh, Pratibha Singh, Harshvardhan Atreya.

*N. Singh, S. Pandey, S. Vrat, S. C. Sharma, B. R. Pandey, P. Verma, M. Bhalla, M. Gilca.

G. H. Rimoy, *K. D. Mwambete, M. Justin Temu.

*Abhishek Singh Nayyar.

H. P. Tayade, *O. K. Rathod.

*Omole, Moses Kayode, Adebayo, Sheriff Olalekun, Adisa, Rasaq.

*Pravin Borhade, Priya Rangari, Nilima Chaudhari, Rajendra Patil.

Archana M. Karnik*, Vishnu P. Choudhari, Shailesh Sharma, Sachin Murkute, Vinita Patole.

*Ravi N. Khatri, C. V. Achhra, Prashant Bodhe.

*Ravi N. Khatri, C. V. Achhra, Prashant Bodhe.

 

 

Review Article

Title / Authors

*Aesha R. Parikh, Stuti R. Painter, Vandit R. Trivedi, Mehul R. Chorawala.

*Bhutani G, Gupta M. C.

 

 
 
 
 

 

 

 

 


 

Contact Information

Pravinkumar V. Ingle
E-mail: jprcp@rediffmail.com
Publisher
Mrs. Anaja P. Ingle

Archives