movie

Volume 2, Issue 1 (Jan-March 2012)

Research Article

Title / Authors

S. Fahmy, *J. M. Christensen, Lian Ma.

*Maitreyi Zaveri, Brijesh Pithadiya.
*Lakshmana Swamy Parasa, K. Santhisree, E. Muralinath, L. Cyril Arun Kumar.

P. K. Rashik, A. Anil Babu, *K. Sujith Varma.

*Komal M. Khanpara, Renuka, V. J. Shukla.
S. T. Sharmila, *M. Rajadurai.
Shalini Sharma, Sushma Sood, Geetanjali Sharma, Vivek Sharma.

Taruna Lakhotia, *Prabhu Prakash, S. Ambawani, Raghuvir Chaudhary.

*Vivek Sharma, M. C. Gupta, Sushma Sood, Shalini Sharma.
*S. Kulkarni, H. P. Tayade, O. K. Rathod.
*Prabhu Prakash, Bharti Solanki, P. C. Ajmera, Suman Bhansali, Ekta Gupta, Man Singh.

Ramaswamy Anandan, *Perumal Subramanian.

 

Review Article

Title / Authors
Sneha R. Ambwani, R. K. Rathore, *Raghuveer Choudhary, Adesh Mathur.
*Sonje A. S., Yadav A. R., Pardeshi C. V., Jain D. A., Bonde M., Chandra A., Mathur P.
*Roshan Asha, Verma N. K., Singh D. P. , Chaudhari S. K., Chandra V.
*Singh D. P., Tripathi P. K., Tripathi Shalini, Verma N. K., Chandra V., Roshan Asha.
*Ramya Pydi, I Rajalakshmy, Murali Mugundhan R, S Kavimani.

 

Case Study

Title / Authors
Vikas Rajpurohit, *Prabhu Prakash, P. C. Gupta, Ekta Gupta, Sneha Ambwani.
 

 

 

 

 


 

Contact Information

Pravinkumar V. Ingle
E-mail: jprcp@rediffmail.com
Publisher
Mrs. Anaja P. Ingle

Archives