movie

Volume 1, Issue 3 (Aug-Sept 2011)

Research Article

Title / Authors

*Daniyan S. Y., Abalaka M. E., Aransiola S. A., Elemba O. M.

*S. S. Pawar1, P. A. Thakurdesai2.

*Preeti Kush1, Deepak Kukkar2, Parveen Kumar2, Amit L. Sharma2, Akashdeep2 , I. P. Kaur2, Ranjit Singh3, Lalit M. Bharadwaj2.

*Josephine Nnadi1, Obioma Azuonwu2, Peace Nnadi3.

*P. Sharma, D. Raghuvanshi, S. Goyal, P. Chaturvedi, N. Manocha, P. K. Dubey.

S. Anandan1, J. Vasantha2, *K. Kousalya2, Rishna Mary John2, S. Ramalakshmi2, P. Saranya2, C. Uma Maheswara Reddy3.

*R. H. Kale1, U. K. Halde2, K. R. Biyani1, S. V. Deshmane1.

*Chandra Bhushan1, Rao Madhusudhan2, Udayakumar3, Latha M S4, Mathew Geo4, Patnaik Ashis4.

*R. Gupta 1, M. Lohani2, S. Arora3.

*V. Rajesh Kannan, M. Mathan, P. Rajesh, C. S. Sumathi, V. Balasubramanian, N. Ramesh, E. King Solomon.

Short Communication

Vijay Nigam1, *Padmaa M. Paarakh2

*Devika V.1, S. Mohandass2, Divya C. V.1, K. Sivakumar1.

 

Review Article

Title / Authors

*Arora Neha, Pandeya S. N.

*Gurfateh Singh1, Ankur Rohilla2, Seema Rohilla2, Ashok Kumar3, M. U. Khan3.

*Vidhya Thomas, D. Giles, Avani Patel, K. S. Adarsh, P. M. Gurubasavarajaswamy

Case Study

Rahul Magazine1, *Bharti Chogtu2, Veena Nayak2, Aswini Kumar Mohapatra1

 

 
 
 
 

 

 

 

 


 

Contact Information

Pravinkumar V. Ingle
E-mail: jprcp@rediffmail.com
Publisher
Mrs. Anaja P. Ingle

Archives