movie

Volume 1, Issue 2 (April-June 2011)

Research Article

Title / Authors

*Nidhi Srivasatava1, Shalini Shwarupa1, Sameer Suresh Bhagyawant2

*Ramesha I1, Vishwanatha T.1, Ravi Kumar M2, Siddalingeshwara K.G.3

*Nese Yuksel1, Theresa J Schindel2, Dean Eurich3, Ross T Tsuyuki4.

*P. R. Tirgar, P. K. Kapupara, H. N. Patel, K. V. Sheladia, T. R. Desai.

*M. V. Balasubramanyam1, Chandrasekhara Reddy2

*V. K. Shini1, K. G. Revikumar2, Meenu Vijayan2, P. R. Roshni2, P. T. Shahina2

*Gaurav M. Doshi1, Mukesh D. Shahare1, Gayatri V. Aggarwal1, Preeja G. Pillai1, Sandhya K. Desai2.

R. G. Hemalatha1, *E. Padmini2.

*Agung Endro Nugroho1, Ratna Asmah Susidarti2, Puji Astuti3.

*Niranjan Sutar, Ranju Garai, Uma Shankar Sharma, Noopur Yadav, Jitesh Yadav.

*Renu Sarin, Nidhi Bansal

P. M. Dandagi, M. R. Upadhyay*, A. P. Gadad, V. S. Mastiholimath

T. E. G. K. Murthy, *Ramani Gade

 

Review Article

Title / Authors

*Sini K. R.1, Rajasekaran A.2, Karpakavalli M.3, Sangeetha P. T.4

*Rohan S. Ghodake, Bhartesh R. Kalai, Kiran A. Wadkar, Sandeep B. Patil, Nilofar S. Naikwade

 

 
 
 
 

 

 

 

 


 

Contact Information

Pravinkumar V. Ingle
E-mail: jprcp@rediffmail.com
Publisher
Mrs. Anaja P. Ingle

Archives